Własne zasady = prosta droga życiowa

Niniejszy wpis stanowi kontynuację recenzji ebooka Józefa Cuda „Technologia sukcesu”.  Józef Cud przekonuje, że warto ustalić sobie własne zasady na których będziemy opierać swoje działania. Zasady te pozwolą nam kierować się prostymi wytycznymi, i nie zbaczać z raz obranej drogi życiowej. Oczywiście tę drogę trzeba co jakiś czas modyfikować, w zależności od zaistniałych okoliczności.

zasady życioweOto zestawienie, które proponuje autor:
1.„Kochać wszystkich ludzi — odpowiedzą Ci miłością. (…)
2. Dbać o własne szczęście. W ten sposób dasz szczęście rodzinie,
przyjaciołom, innym ludziom.
3. Pomnażać kapitał i zostawić spadek następcom i społeczności.
Wszak aby uzyskać pozycję, na której się znalazłeś, korzystałeś
z opieki rodziny i całej społeczności. Kapitał to wartości materialne
i niematerialne.
4. Zabezpieczyć siebie i najbliższych przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, przed żywiołami, wypadkami i swoją nieuchronną śmiercią.
5. Swoim czynem i działaniem nie ranić innych. Czyny i działania
powinny być takie, jakich oczekujesz wobec siebie od innych ludzi.
6. Stawiać sobie ambitne cele w pracy, w życiu. Doprowadzać do ich
realizacji poprzez koncentrację na celu, cierpliwość, wytrwałość.
Człowiek może osiągnąć to, czego tylko chce.
7. Doskonalić swój umysł i swoje ciało.
8. Wykorzystać przekazane dary natury i zdobycze ludzkości w celu
realizacji własnych marzeń i celów. Udoskonalać zdobycze ludzkości
i odkrywać nowe prawa natury.
9. Bądź nieufny względem nieoczekiwanych odkryć, nie zaprzeczaj
jednak poznanej prawdzie. Nauka winna być nieufna względem
nieoczekiwanych odkryć. Trzeba ją przekonać, zanim uwierzy. Nie
może jednak zaprzeczać poznanej prawdzie i sama musi ujawniać
własne błędy. Tym jest uwarunkowana jej wielkość i wartość tych,
którzy ją tworzą.”

Struktura potrzeb finansowych

potrzeby finansowe czlowiekaAutor przedstawia też strukturę potrzeb finansowych współczesnego człowieka, z których wynika wieczne niezadowolenie, a co za tym idzie blokowanie kolejnych sukcesów. W rezultacie powstaje tzw. błędne koło:

„Potrzeby człowieka rosną ciągle. Przeciętnie do 20 roku życia danej osoby wszystkie koszty pokrywają rodzice. Podejmując pierwszą pracę, otrzymuje się wynagrodzenie, które zabezpiecza potrzeby samotnego młodego człowieka. Potem, gdy kobieta i mężczyzna decydują się na małżeństwo, okazuje się, że chociaż oddzielnie pracowali i każdemu z nich starczało środków na ich potrzeby, to po związaniu się w jedną rodzinę zaczyna brakować pieniędzy. Potem rodzą się dzieci. Potrzeby mieszkania i jego wyposażenia,  potrzeba zapewnienia wszystkiego, co niezbędne dziecku, powoduje, że braki są coraz większe.”

Ratunkiem na coraz większe potrzeby finansowe wydaje się być założenie własnej działalności gospodarczej. I tutaj Józef Cud również ma dla czytelnika kilka cennych wskazówek.  Przede wszystkim „przejście na swoje” traktuje jako szansę na lepsze życie. Nie daje od razu gwarancji, ze tak się stanie. Nie obiecuje od startu złotych gór. Nie chce mamić odbiorcy swojego ebooka, tym że własna działalność oznacza tylko niekończący się dobrobyt.